Programpunkter!

I väntan på det färdiga programmet (med specifika tider och salar) släpper vi info om några av de föreläsningar och workshops som kommer att äga rum under årets bokmässa!

SÅ KOMMER DU ÖVER SPÄRRARNA I DIN KAMP

Med utgångspunkt i Planka.nu’s bok “Så kom vi över spärrarna” så kommer vi fila på politiska aktioner som kan förändra samhället där vi själva bor och verkar. Vi använder oss av exempel från boken om peppande, direkta eller utmanande aktioner och testar samverkan mellan mål och medel. Ta med dig dina egna erfarenheter så skapar vi något nytt tillsammans!

INEUMANITY ger en inblick i EUs asylpolitik.

Vad är det som händer på EU-nivå idag och hur påverkar det Sveriges och andra medlemsländers egna asylpolitik? Vad är det som sker inom parlamentets väggar och hur arbetar EU med att förflytta EUs gränser till andra länder?
InEumanity Malmö startades 2016 och är en del av ett större Europeiskt nätverk som arbetar emot EUs asylpolitik. Vi verkar för en antirasistisk, antikapitalistisk politik och tror på en värld utan gränser!

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS FANZINESAMLING

Kom till övervåningen på Klossen och bläddra i fanzines från hela norr- och Västerbotten, och samla idéer till att göra ditt eget! På Söndagen håller Hanna LT en fanzineworkshop med övningar och tips för eget skapande.