INTRODUKTION TILL SLÖJD med QueeringCrafts

Introduction to handicrafts with QueeringCrafts. English Translation below.

Vill du lära dig mer om trä som virke och täljtekniker så är du välkommen på en introduktion till slöjdande, vare sig du är nybörjare eller en mer erfaren slöjdare.
Vi kommer prata om verktygen, prova på och även börja ett täljprojekt. Workshoppen är inte produktorienterad, men du kan fråga och få handledning tillsammans med andra täljintresserade!
Verktyg och virke finns. Fredag 18.30 – 20.30

English: If you want to learn more about wood as a material and woodcarving techniques you are welcome to this introduction to handicrafts. It doesn’t matter if you are a beginner or experienced with woodcarving.
We will tal about the tools, try them and start a carving project. This workshop is not product-oriented, but you can ask aything and get some guidance toether with others interested in carving!
We will provide the tools and wood. Friday 18.30 – 20.30