QUEERKLIPP FRÅN FÖRR

Fredag 29 November 21.45-22.45

English Translation Below** Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) visar filmklipp som sträcker sig från 70-talet till idag. Se filmer från frigörelseveckan i Stockholm, rosasvart regnbågskravall i Göteborg och andra händelser som hör till vår queera historia. QRAB samlar, ordnar, bevarar och tillgängliggör dokumentation och information knuten till queera rörelser och personer.

En person från QRAB kommer att presentera filmklippen och ge utrymme för samtal och frågor.

English: The Archive and Library of the Queer movement (QRAB) will show movie clips that stretches from the 70’s until today. See films from the ‘liberation-week’ in Stockholm, pink/black rainbow riot in Gothenburg and other events that belong to our queer history QRAB collects, arranges, keep and make accessible documentation and information connected to queer movements and persons.

A person from QRAB will join us to present the films and invite you to ask questions and discuss the clips.

Friday 29 November 21.45-22.45