Hur bygger vi långsiktig anarkistisk organisering?

 

Vi inom den anarkistiska rörelsen saknar ofta infrastruktur och resurser och mycket ordnas genom informella kontakter, helt beroende på de inblandade individerna. Stockholms anarkistiska förening, som bildades 2018, är ett försök att motverka detta genom att bygga en varaktig anarkistisk organisation. Efter en kort presentation om föreningen av en medlem så diskuterar vi tillsammans hur vi kan bygga långsiktighet och vilka för- och nackdelar som finns med olika typer av organisering.

Fredag 18.15-19.15