Kropotkin och våldet. En Anarkists Minnen.

Lördag 30 November 16.30 – 17.30

Förra året kom en nyöversättning av Pjotr Kropotkins klassiska självbiografi En Anarkists Minnen (Natur & Kultur 2018). Den innehåller delar som inte tidigare givits ut på svenska. Karin Grelz, slavist från Stockholms universitet och översättare av biografin, berättar om skillnaderna mellan de tidigare rysk- och engelskspråkiga utgåvorna och hur de färgats av den politiska situationen i olika tider.