PANELSAMTAL – KULTUR- OCH AKTIVITETSHUS I SVERIGE

Lördag 30 November 14.15 – 16.00

Ett panelsamtal mellan olika kultur- och aktivitetshus. Hur kom husen till och vad är deras historia? Hur ser situationen ut idag och vilken typ av aktiviteter bedrivs? Varför är det viktigt att husen finns och hur kan en starta upp fler initiativ i andra städer? Deltagande diskussioner.